Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

KvK 24465060
BTW NL173624650B01

Gebruiksvoorwaarden/juridische kennisgeving

BELANGRIJK! Lees de volgende voorwaarden ("Voorwaarden") die uw gebruik beheersen (waaronder de toegang, het raadplegen en/of het gebruik van interactieve toepassingen) van die gedeelten van de website van Collie-Collie.com die toegankelijk zijn via www.collie-collie.com, alsmede alle andere promotionele websites of webpagina's die bereikbaar zijn via de website van Collie-Collie.com of andere promotionele websites die gehost of gesponsord worden door Collie-Collie.com, zoals minisites of pagina's onder sociale netwerk services, gericht tot consumenten in en buiten Nederland.

Het gebruik van de Sites is onderworpen aan deze juridisch bindende Voorwaarden en middels dit gebruik stemt u in om gebonden te zijn aan en te handelen conform deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigen zullen worden geplaatst op de Sites en u stemt ermee in om gebonden te zijn aan dergelijke wijzingen. 

1. Privacy 

Lees ons Privacy statement dat de wijze waarop wij omgaan met persoonlijke informatie die u ons verschaft. 

2. Eigendomsrechten/Gebruik van Materiaal Sites

Collie-Collie.com, en/of wereldwijd aan haar gelieerde entiteiten bezitten alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Sites en/of bezitten de inhoud en toepassingen op de Sites (waaronder die op sociale netwerk websites). 

Collie-Collie.com bezit alle auteursrechten met betrekking tot al het materiaal op de Sites of heeft het recht van een derde verkregen om het materiaal op de Sites te gebruiken. Collie-Collie.com bezit eveneens alle merkrechten, handelsnamen, logos en domeinnamen gebruikt op of in verband met de Sites of heeft het recht van een derde verkregen om dergelijk materiaal te gebruiken. Ieder(e) wijziging of gebruik van het materiaal op de Sites voor ieder ander doel dan uitdrukkelijk toegestaan, is een inbreuk op de auteursrechten en andere eigendomsrechten van Collie-Collie.com.

Geen enkel gedeelte van de Sites mag op welke manier dan worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, worden geüpload, geplaatst, overgebracht of gedistribueerd, behalve ten behoeve van het bekijken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collie-Collie.com. Dit verbod strekt zich mede uit tot het framen van enige inhoud van de Sites, alsmede het ongeautoriseerd linken.

3. Disclaimer/Beperking van Aansprakelijkheid 

Het gebruik van of het raadplegen van de Sites is op uw eigen risico. Noch Collie-Collie.com noch enig andere partij die Collie-Collie.com vertegenwoordigt of gelieerd is aan Collie-Collie.com bij het creëren of presenteren van de Sites is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, aanvullende, bijkomende, immateriële of gevolgschade voortvloeiend uit uw gebruik van de Sites. Voor zover wettelijk toegestaan en zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Sites aan u verschaft op een "as is"-basis, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, het vrij zijn van computervirussen, of niet-inbreuk. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen van impliciete garanties of van bijkomende of gevolgschade toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Raadpleeg hiervoor uw lokale wetgeving. 

Op ongevraagde informatie die u per e-mail aan Collie-Collie.com verschaft om zich in te schrijven of te registeren, producten aan te schaffen of toepasselijke vragen te indienen bij de Sites is onze Privacy statement van toepassing. Alle ongevraagde beoordelingen, opmerkingen of andere inzendingen, waaronder ideeën, concepten, technieken, know-how en dergelijke, zullen niet vertrouwelijk worden behandeld door Collie-Collie.com en Collie-Collie.com mag dergelijk materiaal gebruiken op iedere wijze die zij geschikt acht. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ons Privacy statement.

4. Prijzen

In voorkomend geval worden de prijzen op de site vermeld in euro, met alle taksen inbegrepen.
De vermelde prijzen zijn enkel een aanduiding en hebben geen contractuele waarde.
Ze stemmen overeen met de prijzen die Collie-Collie.com hanteert in haar winkels en kunnen evolueren en wijzigen zonder waarschuwing vooraf. 


5. Links

Collie-Collie.com is niet verantwoordelijk voor websites van derden die links bevatten van of naar de Sites. Collie-Collie.com onderschrijft dergelijke sites of de daarop aangeboden goederen of diensten niet. Collie-Collie.com wijst iedere verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle op dergelijke gelinkte sites verschafte informatie alsmede voor daarop verschafte of aangeschafte goederen of diensten. Collie-Collie.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de sites die links bevatten van of naar de Sites.

6. Juistheid van Informatie

Collie-Collie.com neemt redelijke stappen om de juistheid van de in de Sites opgenomen informatie te verzekeren. Collie-Collie.com is echter niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de inhoud van de Sites en garandeert niet de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de op de Sites verschafte informatie. Op de Sites verschafte informatie is te allen tijde onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. 

7. Geen Afstandsverklaring

Door enig deel van deze Voorwaarden niet te handhaven doet Collie-Collie.com geen afstand van haar rechten onder deze Voorwaarden ten aanzien van vroegere of toekomstige acties. 

8. Bevoegdheid 

Alle geschillen met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de Sites zullen worden beheerst door Nederlands recht en de Nederlandse rechter zal uitsluitend bevoegd zijn ten aanzien van de beslechting van dergelijke acties.

9. Overig

U erkent en stemt ermee in dat deze Voorwaarden, tezamen met onze Privacy statement, de volledige overeenkomst vormt tussen u en Collie-Collie.com met betrekking tot het gebruik van de Sites. 

Collie-Collie.com kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door wijzigingen op de Sites te plaatsen. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk op het moment van plaatsing van kracht. Door het gebruik van de Sites voort te zetten stemt u in met de herziene Voorwaarden. 

DOOR DE SITES TE GEBRUIKEN, GEEFT U TE KENNEN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEGRIJPT EN DAT U ERMEE INSTEMT OM DEZE NA TE LEVEN. 

LAATST BIJGEWERKT: 2013

© Collie-Collie.com, 2013 Onder Voorbehoud van Alle Rechten.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 17-07-2018 - Mijn bestelling was weer prachtig. Héél blij met het mooie...  lees meer
  • 27-06-2018 - Estimado Juncal,

    También envío pedidos a España. Al realizar un pedido,...  lees meer
  • 22-06-2018 - me gustaria saber si realiza pedidos a españa lees meer
Plaats een bericht

Aanbieding

© 2015 - 2018 Collie-Collie-shop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel